صفحه اصلی

درباره موسسه توسلی

این موسسه در سال 1363 فعـالیت خود را در خصوص خدمات چاپی به دفاتر اسناد رسمی آغاز نمود . در ابتدا چاپ دفاتـر بانکی و سـپس بـا تـوجه به نیاز دفـاتر اسـناد رسمی ، دیگر دفاتر را چاپ نمود . در حال حاضر این موسسه با داشتن کادری مجرب و چاپخانه ای مـجهز کـلیـه نـیازهای چـاپی و غـیر چـاپی دفاتر اسناد رسـمی را ارائـه می دهد.

حوزه فعالیت

موسـسـه تـوسـلـی اولـین و بـزرگـتـرین شرکت مـی بـاشد که تنها ملـزومـات اداری دفاتـر اسناد رسـمـی را تـأمـیـن مـی نـمـایـد، عـلـاوه بـر این با توجـه به هـمکاری بنگاه های ملکی و اتومبیل با دفاتر اسناد رسمی ، این موسسه با رویکردی مـتـفاوت ارائـه دهـنده خـدمات بـه ایـن بـنـگاه ها می باشد.
طراحی و اجرا: روزبه - امیرعصامی